Frequently Asked Question

Hướng dẫn đăng ký cài đặt App SmartOffice trên IPHONE
Last Updated 5 months ago

 1. Trên điện thoại truy cập vào APP STORE 

- Gõ vào ô tìm kiếm trên App Store với dòng chữ " Testflight", tiến hành download APP Testflight về điện thoại

image

2. Truy cập https://testflight.apple.com/join/lfztPro1 

Tiến hành download APP SmartOffice về điện thoại

3. Truy cập vào APP SmartOffice nhập ID & Password lần đầu, kể từ lần đăng nhập thứ 2 bạn có thể sử dụng FACE ID để login : 

  • Nhập ID : MSNV công ty ( ví dụ :MSNV: PVT1234) 
  • Password : Mật khẩu mặc định : MSNV (Bạn có thể đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên)

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hướng dẫn, vui lòng khởi tạo Ticket để chúng tôi hỗ trợ bạn được nhanh hơn. 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!