image

Phòng CNTT Thiso Retail 

Kênh Hỗ Trợ Người Dùng.

Để tối ưu hóa yêu cầu hỗ trợ và phục vụ bạn tốt hơn, Phòng CNTT Thiso Retail sử dụng hệ thống phiếu hỗ trợ các vấn đề liên quan đến CNTT. Mỗi yêu cầu hỗ trợ sẽ được gán một số phiếu duy nhất, mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến độ hỗ trợ và phản hồi trực tuyến. Để tiện cho việc tham khảo, chúng tôi cung cấp đầy đủ các lưu trữ và lịch sử của tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn. Để gửi phiếu hỗ trợ đến phòng CNTT , Bạn cần có một địa chỉ email emart hợp lệ.

Vui lòng đăng ký làm thành viên hoặc đăng nhập để bắt đầu yêu cầu.

Xin lưu ý : Không dùng email cá nhân đăng ký tài khoản .